MASSUM Контакти

1 Благојче Ѓорчевски Претседател на управен одбор
2 Шериф Мифтари Член на управен одбор
3 Катерина Ќосева Член на управен одбор
4 Жарко Смоквоски Член на управен одбор
5 Ѓорѓи Кушевски Член на управен одбор
6 Петар Лазаров Член на управен одбор
7 Роза Арсовска Член на управен одбор
8 Емилија Бошковска Живадиновиќ Секретар на управен одбор на Массум