ОБРАЗОВНО РАНДЕВУ 2017
21, 22 АПРИЛ
СЕПУГС "Васил Антевски Дрен" СКОПЈЕ


За да го преземете списокот со одговорни ментори по категории притиснете тука

За да го преземете формуларот за апликација, притиснете тука

За да преземете критериум за едно од натпреварувањата, притиснете на името на натпреварувањето за кое би аплицирале:

Интервју за работа
Јавно говорење
Маркетинг план
Модна Ревија
Најдобра Поетска Творба
Најдобар Постер (обновено на 16.02.2017)
Најдобра Драмска Претстава
Најдобра Видео Реклама
Најдобра Веб Страна
Најдобро Кариерно Портфолио
Најдобар бенд
Најдобар Филм
Најдобра Фотографија
Натпревар во Серва
Натпревар во Street Ball
Натпревар во Пинг Понг