ОБРАЗОВНО РАНДЕВУ 2016
22, 23 АПРИЛ
СЕТУГС „Михајло Пупин“ СКОПЈЕ


За да ја превземете листата на резултати од Образовното Рандеву 2016, притиснете тука

За да ја превземете листата на ментори, притиснете тука

За да го превземете формуларот за апликација, притиснете тука

За да превземете критериум за едно од натпреварувањата, притиснете на името на натпреварувањето за кое би аплцирале:

Интервју за работа
Јавно говорење
Маркетинг план
Модна Ревија
Најдобра Поетска Творба
Најдобра Постер
Најдобра Драмска Представа
Најдобра Видео Реклама
Најдобра Веб Страна
Најдобро Кариерно Портфолио
Најдобар бенд
Најдобар Филм
Најдобра Фотографија
Натпревар во Серва
Натпревар во Street Ball
Натпревар во Пинг Понг