МАССУМ Олимпијада
PDF Печати Е-пошта

Од 2009 година, oсвен традиционалното Образовното Рандеву, МАССУМ во соработка со НВО Центар за Креативен Развој и Македонија-Експорт ДОО го имплементира и проектот МАССУМ Олимпијада.

 Основна цел на овој проект е подигнување на свеста на средношколците за театарската, музичката, визуелната (филм и фотографија) уметност, како и низ натпреварувачката програма подигнување на натпреварувачкиот и спортскиот дух  преку нивно активно учество и натпреварвање во најпопуларните спортски натпревари.
 
             
 Галерија:
            - МАССУМ Олимпијада 2009